© Kawei™
Powered by LOFTER

泰國喺五月份開始步入雨季,但雨唔會落好長時間,通常都系一兩個鐘頭,最後一晚住湄南河邊,咁啱落雨畀我影到閃電嘅一刻真系正!

评论
热度 ( 10 )
TOP