© Kawei™
Powered by LOFTER

重有鋼鐵俠嘅模型,其中還有從第一代到最新一代嘅頭像,但系掛住睇冇影到......

好中意呢個美國隊長嘅一比四模型,好精細......

搜索......

隱蔽......

救援......

GO!!!!

煙塵滾滾......

come on......

埋伏......

Freedom你做咩啊!!!?

小心前方有敵人......

我只眼識發光,我只眼識發光......

靚女受唔受溝啊......

忍者駕到......

靚仔呢......

去死吧......

我嘅騎寵......

受死啦......

準備出擊......

暴走......

地王廣場高達展門口嘅巨型高達......

今日又腳多多走咗去騎樓展啦``貌似第四次去咯``今次逗留時間唔長```但依然有收貨`````

今次嘅騎樓展其實唔系太大``如果有一條路兩邊騎樓噉畀人睇就好咯```

有啲畫筆風格...

側面有一張..

其中一個,盆栽型嘅全景嚟啦...

某劉同學話呢個景好有日本Feel```

呢張算好睇啲啦...

送上今日影嘅垃圾,陸續有嚟...

TOP